Rate this item
(0 votes)

Програмабилен контролер кој овозможува оптимална солуција за контрола и интеграција во индустриски централизиран систем.