Научете како се користат 
SOYAL контролерите

Погледнете →

Корисници: 1024; Настани: 1200

Корисници: 1024; Настани: 1200

 

 

ДОБРОДОЈДОВТЕ НА

ОФИЦИЈАЛНАТА СТАНА ЗА

SOYAL
КОНТРОЛА НА ПРИСТАП

МАКЕДОНИЈА

 

ПОСЕТЕТЕ ЈА

ОФИЦИЈАЛНАТА СТРАНА ЗА 

SOYAL
КОНТРОЛА НА ПРИСТАП

ЗА АЛБАНИЈА

Контрола на пристап - Македонија

Корисници: 16,000; Event Log: 32,000, Капацитет на прсти: 4,500~9000

Published in Naslovna

Капацитет на отпечатоци 4,500,Корисници 10,000 

Корисници: 16,000; Настани: 32,000,  Капацитет на отпечатоци: 100 (2 отпечатоци за секого)

Корисници: 16,000; Event Log: 32,000, Капацитет на прсти: 4,500~9000