Научете како се користат 
SOYAL контролерите

Погледнете →

Корисници: 1024; Настани: 1200

Корисници: 1024; Настани: 1200

 

 

ДОБРОДОЈДОВТЕ НА

ОФИЦИЈАЛНАТА СТАНА ЗА

SOYAL
КОНТРОЛА НА ПРИСТАП

МАКЕДОНИЈА

 

ПОСЕТЕТЕ ЈА

ОФИЦИЈАЛНАТА СТРАНА ЗА 

SOYAL
КОНТРОЛА НА ПРИСТАП

ЗА АЛБАНИЈА

Контрола на пристап - Македонија

Осветлен панел на допир, Корисници: 3000, Настани: 1,500

Published in Naslovna

Осветлен панел на допир, Корисници: 3000, Настани: 1,500

Published in Контролери

Корисници: 1,024, Настани: 1,200, Осветлен панел на допир,

Published in Контролери

Корисници: 16,000, Настани: 30,000, Ethernet 10/100 Base T вграден конвертор, Контролер за три врати

Published in Контролери

Корисници: 16,000; Event Log: 32,000, Капацитет на прсти: 4,500~9000

Published in Naslovna

Корисници: 16,000, Настани: 30,000, Ethernet 10/100 Base T вграден конвертор, Контролер за три врати

Published in Naslovna

Корисници: 1,024, Настани: 1,200, Метално кукиште

Published in Naslovna

Корисници: 1,024, Настани: 1,200, ЛЦД дисплеј, Метално куќиште

Корисници: 1,024, Настани: 1,200, Метално кукиште

Корисници 15,000, Настани 8000

Страница 1 од 3